Kontakt

Kontakt

Dr Maciej Dębski , Kierownik Katedry, mdebski@spoleczna.pl

Dr hab. prof. SAN Anna Bąkiewicz, abakiewicz@spoleczna.pl

Dr Anna Migdał, amigdal@spoleczna.pl

Mgr Olena Kulykovets, okulykovets@spoleczna.pl

Formularz kontaktowy

* Wyrażenie powyższych zgód jest dobrowolne, ale konieczne do prowadzenia komunikacji w zakresie, którego dotyczy formularz.