Publikacje

2019 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 2
Produkt turystyczny
Redakcja: Maciej Dębski, Urszula Żuławska

2019 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XX, ZESZYT 2, CZĘŚĆ 1
Marketing Turystyczny
Redakcja: Ewa Wszendybył-Skulska, Maciej Dębski

2019 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 9, CZĘŚĆ 3
Współczesny marketing i zarządzanie - problemy, wyzwania, szanse i perspektywy
Redakcja: Anna Maria Migdał

 

2018 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIX, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2
Szanse i zagrożenia dla gospodarki europejskiej XXI wieku Część II
Redakcja: Luiza Ossowska, Maciej Dębski

2014 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XV, ZESZYT 4, CZĘŚĆ I
Komunikacja marketingowa we współczesnych działaniach prowizerunkowych
Redakcja: Maciej Dębski Anna Jupowicz-Ginalska

 

2016 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVII, ZESZYT 7, CZĘŚĆ 2
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem w Polsce. Innowacyjne strategie, narzędzia i wdrożenia
Redakcja: Beata Mazurek-Kucharska, Maciej Dębski

 

2012 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XIII, ZESZYT 15
PROBLEMY ZARZĄDZANIA
Redakcja: Jan Antoszkiewicz, Maciej Dębski

2014 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XV, ZESZYT 4, cz. 3
Konkurencyjność regionów  turystycznych
red. Maciej Dębski

2015 PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVI, ZESZYT 4, CZĘŚĆ 2
Zarządzanie w regionie turystycznym
Red. Maciej Dębski

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE, TOM XVIII, ZESZYT 8, CZĘŚĆ 3
Region turystyczny - zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy
Redakcja: Maciej Dębski, Aleksandra Jackiewicz