Konferencje i seminaria

Konferencje i seminaria

Konferencja naukowa: Produkt turystyczny. Innowacje-Marketing-Zarządzanie

Szanowni Państwo,

 Mamy wielką przyjemność zaprosić Państwa na kolejną konferencję naukową: Produkt turystyczny. Innowacje-Marketing- Zarządzanie organizowaną przez naszą Katedrę wspólnie z Wydziałem Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie oraz przy współpracy z partnerskimi uczelniami zagranicznymi: Universidad de Occidente (Meksyk), College of Public Administration Economic and Managament w Bratysławie oraz University of Economics w Warnie. Celem konferencji, która odbędzie się 16 stycznia 2019 r., jest wskazanie innowacyjności różnych obszarów  destynacji turystycznej, szczególnie w aspekcie marketingu i zarządzania, jako niezbędnego elementu napędzającego rozwój sektora turystyki. Mamy nadzieję na owocne obrady, podczas których zaprezentowane zostaną wyniki najnowszych badań oraz dojdzie do efektywnej wymiany doświadczeń.

                                                                                                                      Dr Maciej Dębski

                                                                       Kierownik Katedry Marketingu i Turystyki

Konferencja Naukowa „Region turystyczny – zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy”

Region turystyczny – zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy

 

W dniu 17 stycznia 2018 roku w Społecznej Akademii Nauk odbyła się Konferencja Naukowa pt. „Region turystyczny – zarządzanie i rozwój. Narzędzia, metody, szanse, wyzwania, perspektywy”, organizowana przez zespół z dwóch ośrodków akademickich – Społeczną Akademię Nauk (Wydział Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie w Warszawie Instytut Ekonomiczny, Katedra Marketingu i Turystyki) i Akademię Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (Wydział Turystyki i Rekreacji).

Celem tej konferencji naukowej było wskazanie różnorodnych aspektów zarządzania w regionie turystycznym, w celu zapewnienia większej efektywności wykorzystania zasobów. Podczas konferencji zostały  zaprezentowane wyniki najnowszych badań podczas trzech sesji tematycznych: uwarunkowania zarządzania konkurencyjnością regionów, zarządzanie w regionie turystycznym i zarządzanie przedsiębiorstwami i obiektami turystycznymi w regionie. Sesjom tematycznym towarzyszyła wymiana poglądów i doświadczeń jak również ożywiona dyskusja w zakresie wyżej wspomnianej problematyki. Prelegenci poruszyli następujące tematy:

 • demograficzno-geograficzne determinanty oceny bezpieczeństwa w turystyce (na przykładzie badań uczestników ŚDM Kraków 2016),
 • efekty ekonomiczne turystyki w miastach metropolitalnych,
 • wykorzystanie potencjału kuchni regionalnych i żywności tradycyjnej w rozwoju regionalnym,
 • wydarzenia jako narzędzie komunikacji marketingowej miast,
 • zarządzanie destynacją turystyczną,
 • znaczenie formy organizacyjnej convention bureaux,
 • wykorzystanie dziedzictwa historycznego do kreowania produktów militarnej turystyki kulturowej (na przykładzie Podkarpacia),
 • restrukturyzacja górskiego ośrodka turystyki masowej: przykład Zakopanego,
 • nowoczesne obiekty sportowe jako atrakcyjne produkty turystyczne regionu,
 • analiza ofert turystyki medycznej w oparciu o strony internetowe przedsiębiorstw, świadczących usługi w sektorze turystyki medycznej,
 • determinanty kształtujące wysokość cen pokoi hotelowych w wybranych miastach Polski,
 • rekrutacja i selekcja w przedsiębiorstwach hotelarskich i gastronomicznych,
 • kulturowe uwarunkowania znaczenia zaufania w usługach na przykładzie usług noclegowych.

W konferencji uczestniczyło ok. 50 osób z różnych ośrodków akademickich m. in. Społeczna Akademia Nauk, AWF im Józefa Piłsudzkiego w Warszawie, AGH im. Stanisława Staszica w Krakowie, Akademia Finansów i Biznesu Vistula, AWF im. J. Kukuczki w Katowicach, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Szczeciński, Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych. Referaty uczestników opublikowano w czasopiśmie naukowym :Przedsiębiorczość i Zarządzanie” Tom XVIII, zeszyt 8, część III s. 1-444 (14 pkt wg listy MNiSW).

fotokonf