Struktura

Struktura

Skład Katedry Marketingu i Turystyki

 

Dr Maciej Dębski, Kierownik Katedry, mdebski@spoleczna.pl

Dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN, abakiewicz@spoleczna.pl

Dr Anna Migdał, amigdal@spoleczna.pl

Mgr Olena Kulykovets, okulykovets@spoleczna.pl

Dr Eliza Nowacka

Mgr Magda Pilszak

Mgr Anna Molęda-Kompolt 

 

Współpracownicy

Dr Jacek Drążkiewicz

Mgr Dagmara Grzejszczak

 

Visiting Profesor

Dr Adriana Krawczyk  - Amsterdam University of Applied Sciences