Działalność naukowa

Działalność naukowa

Katedra Marketingu i Turystyki Społecznej Akademii Nauk, filia w Warszawie w swojej działalności na zagadnieniach związanych z szeroko rozumianymi marketingiem i turystyką.

W szczególności zaś pracownicy Katedry w swoich badaniach koncentrują się na:

 • marketingu w sporcie i organizacjach sportowych,
 • marketingu firm rodzinnych,
 • zarządzaniu marką, zwłaszcza w turystyce, w sektorze żywnościowych oraz w firmach rodzinnych,
 • marketingu regionów turystycznych,
 • marketingu przedsiębiorstw turystycznych,
 • analizie uwarunkowań popytu turystycznego,
 • budowaniu marki firm rodzinnych,
 • nowoczesnych metodach promocji,
 • komunikacji międzykulturowej oraz wpływie uwarunkowań kulturowych na międzynarodową działalność gospodarczą przedsiębiorstw w sferze zarządzania, marketingu,
 • kulturowych uwarunkowaniach internacjonalizacji uczelni wyższych w Polsce,
 • jakości w szkolnictwie wyższym.