Założenia i cele Koła
Naukowego

Założenia i cele Koła
Naukowego

Koło Naukowe Turystyki i Rekreacji

Założenia i cele Koła Naukowego

 

Celem działalności Koła Naukowego Turystyki i Rekreacji jest zainteresowanie studentów problematyką i zagadnieniami z zakresu szeroko rozumianej turystyki. Pragniemy, aby w gronie fachowców i studentów:

  • podjąć dyskusję i połączyć doświadczenie podróżników, przedsiębiorców i naukowców w celu rozwijania ducha podróżnika,
  • obserwować i analizować tendencje rozwojowe turystyki,
  • zaprezentować dorobek naukowy podejmujący problematykę zagadnienia,
  • badać perspektywy rozwoju przedsiębiorstw turystycznych,
  • zorganizować forum wymiany doświadczeń, umożliwiając w ten sposób przepływ informacji i wiedzy.

Sposób realizacji celów:

  • regularne spotkania z członkami Koła Naukowego,
  • spotkania gościnne z praktykami, podróżnikami (wykłady, dyskusje, konwersatoria),
  • warsztaty dotyczące umiejętności turystycznych,
  • uaktywnienie forum wymiany poglądów i doświadczeń z zakresu różnych form turystyki i rekreacji.

Kontakt: